renado VVI
ga direct naar:

 

Bestuur:    
     
     
Voorzitter: Freek Keulen 06  - 39 23 12 81
Vice voorzitter: Hans de Lange 06  - 25 47 77 19
Penningmeester: Teake Potijk 06  - 30 92 57 60
Secretaris: Ilona vd Weg 06  - 51 74 64 18
Algemeen lid: Albert Jan van Pel 06  - 46 16 96 89
Algemeen lid: Skelte de Wolf 06  - 34 42 46 07
Algemeen lid: Ilona vd Weg 06  - 51 74 64 18
     
Coördinator:    
JO19 en JO17 Hans de Lange 06  - 25 47 77 19
  Skelte de Wolf 06  - 34 42 46 07
JO15 en JO13 Albert Jan van Pel 06  - 46 16 96 89
JO11 en JO09 Geert de Vries 06  - 52 13 13 01
  Klarina Steneker 06  - 22 10 16 24
MO17, MO15 en MO13 Ilona vd Weg 06  - 51 74 64 18
     
     
Renado Freddy de Vries 06  - 23 02 00 03
VVI Geert Semplonius 06  - 27 90 28 59
Langweer Peter Beijk 06  - 23 43 69 44
     
Wedstrijdsecretaris: Geert Semplonius 06 - 27 90 28 59
    geerthongarije@hotmail.nl